Czym jest patronat honorowy?

Patronat honorowy Młodzieżowej Rady Miasta Leszna stanowi szczególnego rodzaju wyróżnienie dla przedsięwzięć organizowanych przez uczniów działających w Samorządach Uczniowskich leszczyńskich szkół, samą szkołę lub przez inną grupę (formalną lub nieformalną) młodych ludzi. Wydarzenia te powinny być bezpośrednio związane z celami Rady. Są one określone w Statucie Rady i należą do nich między innymi:

 • aktywizacja samorządów uczniowskich;
 • upowszechnianie idei samorządowych i demokratycznych;
 • edukacja młodzieży w zakresie prawa, polityki i przedsiębiorczości;
 • propagowanie oraz obrona praw dziecka i praw ucznia;
 • promocja kultury, w szczególności adresowanej do ludzi młodych oraz przez nich tworzonej;
 • upowszechnianie idei aktywnego trybu życia i ekologii;
 • koordynacja wolontariatu oraz działań pomocy charytatywnej.

Jakie korzyści daje patronat honorowy Młodzieżowej Rady Miasta Leszna?

 • podkreślenie rangi wydarzenia;
 • możliwość umieszczenia logo oraz nazwy Młodzieżowej Rady Miasta Leszna na materiałach promujących wydarzenie;
 • dotarcie do szerszego kręgu odbiorców poprzez zamieszczenie informacji o wydarzeniu na stronie internetowej oraz mediach społecznościowych Rady (Facebook, Instagram, Twitter);
 • bezpośrednie promowanie wydarzenia w leszczyńskich szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych przez Radnych z danej placówki do Młodzieżowej Rady Miasta Leszna.

Otrzymanie patronatu honorowego Młodzieżowej Rady Miasta Leszna zobowiązuje organizatora do:

 • zamieszczenia informacji o patronacie honorowym oraz logo Młodzieżowej Rady Miasta Leszna we wszystkich materiałach promocyjnych;
 • dołączenia linku www.mrm.leszno.pl do informacji dotyczącej wydarzenia na stronie internetowej organizatora;
 • przedłożenia Radzie w ciągu 30 dni od wydarzenia sprawozdania z jego przebiegu wraz z maksymalnie 10 zdjęciami.

Jak uzyskać patronat honorowy Młodzieżowej Rady Miasta Leszna?

Close