Jak uzyskać patronat honorowy?

Aby uzyskać patronat honorowy Młodzieżowej Rady Miasta Leszna należy złożyć wniosek, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania patronatu honorowego Młodzieżowej Rady Miasta Leszna. Oba te dokumenty znajdują się w zakładce Do pobrania. Wniosek powinien zostać złożony na co najmniej 21 dni przed wydarzeniem. W celu uzyskania patronatu należy przede wszystkim:

  • Wypełnić wniosek;
  • Dołączyć do wniosku szczegółowy program wydarzenia (w przypadku konkursu także jego regulamin);
  • Wniosek i komplet dokumentów przesłać drogą mailową na adres official@mrm.leszno.pl, pocztową lub dostarczyć osobiście na adres zamieszczony w Regulaminie;
  • Czekać na pozytywną decyzję Rady i podjęcie stosownej uchwały!

W wyjątkowych sytuacjach Rada zastrzega sobie prawo do udzielenia patronatu honorowego w przypadku przesłania dokumentów w czasie krótszym niż 21 dni od rozpoczęcia wydarzenia. Prosimy wtedy o kontakt pod adresem zarzad@mrm.leszno.pl.

Close