Statut

Uchwała Nr XVIII/253/2019 Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Leszna.

Close