Uchwały

 1. Uchwała nr I/1/2017 w sprawie wyboru Przewodniczącej MRML
 2. Uchwała nr I/2/2017 w sprawie wyboru I Wiceprzewodniczącego MRML
 3. Uchwała nr I/3/2017 w sprawie wyboru II Wiceprzewodniczącego MRML
 4. Uchwała nr I/4/2017 w sprawie wyboru Sekretarza MRML
 5. Uchwała nr I/5/2017 w sprawie powołania Komisji ds. Marketingu
 6. Uchwała nr II/6/2018 w sprawie nadania Statutu MRML
 7. Uchwała nr III/7/2018 w sprawie uchwały budżetowej MRML 2018
 8. Uchwała nr III/8/2018 w sprawie uchwalenia Rocznego Planu Działalności MRML 2018
 9. Uchwała nr III/9/2018 w sprawie wyboru Przedstawiciela MRML w Komitecie Rewitalizacji
 10. Uchwała nr III/10/2018 w sprawie wyboru Zastępcy Przedstawiciela MRML w Komitecie Rewitalizacji
 11. Uchwała nr IV/11/2018 w sprawie zmiany składu MRML
 12. Uchwała nr IV/12/2018 w sprawie zmiany składu MRML
 13. Uchwała nr VII/13/2018 w sprawie zmiany składu MRML
 14. Uchwała nr X/14/2018 zmieniająca uchwałę nr I/5/2017 MRML z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji ds. Marketingu
 15. Uchwała nr X/15/2018 w sprawie zmiany składu MRML
 16. Uchwała nr X/16/2018 w sprawie zmiany składu MRML
 17. Uchwała nr X/17/2018 w sprawie zmiany składu MRML
 18. Uchwała nr X/18/2018 w sprawie zmiany składu MRML
 19. Uchwała nr X/19/2018 w sprawie zmiany składu MRML
 20. Uchwała nr X/20/2018 w sprawie zmiany składu MRML
 21. Uchwała nr X/21/2018 w sprawie zmiany składu MRML
 22. Uchwała nr X/22/2018 w sprawie zmiany składu MRML
 23. Uchwała nr X/23/2018 w sprawie zmiany składu MRML
 24. Uchwała nr X/24/2018 w sprawie zmiany składu MRML
 25. Uchwała nr X/25/2018 w sprawie przystąpienia MRML do Porozumienia Młodzieżowych Rad Wielkopolski
 26. Uchwała nr XI/26/2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu MRML w 2018 roku
 27. Uchwała nr XI/27/2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji ds. Marketingu MRML w 2018 roku
 28. Uchwała nr XI/28/2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu MRML na 2018 rok
 29. Uchwała nr XI/29/2019 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi MRML oraz Komisji ds. Marketingu MRML
 30. Uchwała nr XI/30/2019 w sprawie odwołania Zarządu MRML
 31. Uchwała nr XI/31/2019 w sprawie powołania doraźnej Komisji Skrutacyjnej w celu wyboru Przewodniczącego MRML
 32. Uchwała nr XI/32/2019 w sprawie wyboru Przewodniczącego MRML
 33. Uchwała nr XI/33/2019 w sprawie wyboru I Wiceprzewodniczącego MRML
 34. Uchwała nr XI/34/2019 w sprawie wyboru II Wiceprzewodniczącego MRML
 35. Uchwała nr XI/35/2019 w sprawie wyboru Sekretarza MRML
 36. Uchwała nr XII/36/2019 w sprawie uchwalenia Rocznego Planu Działalności MRML na rok 2019
 37. Uchwała nr XII/37/2019 w sprawie uchwały budżetowej MRML na rok 2019
 38. Uchwała nr XII/38/2019 w sprawie powołania Zespołu Projektowego ds. Leszczyńskich Dni Fantastyki "Turcon"
 39. Uchwała nr XII/39/2019 w sprawie powołania Zespołu Projektowego ds. Leszno Sport Festival
 40. Uchwała nr XII/40/2019 w sprawie powołania Zespołu Projektowego ds. wykładów tematycznych
 41. Uchwała nr XII/41/2019 w sprawie powołania Zespołu Projektowego ds. Festynu Organizacji Pozarządowych
 42. Uchwała nr XII/42/2019 w sprawie powołania Zespołu Projektowego ds. II Leszczyńskiego Kongresu Samorządów Uczniowskich
 43. Uchwała nr XII/43/2019 zmieniająca uchwałę Nr I/5/2017 MRML w sprawie powołania Komisji ds. Marketingu MRML
 44. Uchwała nr XII/44/2019 w sprawie zmiany składu MRML
 45. Uchwała nr XIII/45/2019 w sprawie zmiany składu MRML
 46. Uchwała nr XIII/46/2019 w sprawie zmiany składu MRML
 47. Uchwała nr XIII/47/2019 w sprawie uchwalenia Rocznego Planu Pracy Komisji ds. Marketingu MRML na rok 2019
 48. Uchwała nr XIII/48/2019 zmieniająca uchwałę Nr XII/38/2019 MRML z dnia 5 lutego 2019 roku w sprawie powołania Zespołu Projektowego ds. Leszczyńskich Dni Fantastyki “Turcon”
 49. Uchwała nr XIII/49/2019 w sprawie zmiany budżetu MRML na rok 2019
 50. Uchwała intencyjna nr XIII/50/2019 w sprawie organizacji integracyjnej wycieczki rowerowej we współpracy z Radą Miejską Leszna i Leszczyńską Radą Seniorów
 51. Uchwała nr XIII/51/2019 w sprawie delegowania przedstawiciela MRML do pracy w Powiatowej Komisji Konkursowej XV Edycji Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
 52. Uchwała intencyjna nr XIV/52/2019 w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia o współpracy ze Stowarzyszeniem Leszczyńskie Media
 53. Uchwała nr XIV/53/2019 w sprawie zmiany budżetu MRML na rok 2019
 54. Uchwała nr XIV/54/2019 w sprawie wyrażenia zgody na złożenie projektu do Budżetu Obywatelskiego Miasta Leszna na rok 2019
 55. Uchwała nr XIV/55/2019 w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania patronatu honorowego Młodzieżowej Rady Miasta Leszna
 56. Uchwała nr XV/56/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o współpracy ze Stowarzyszeniem Leszczyńskie Media
 57. Uchwała nr XVII/59/2019 w sprawie wyboru Przedstawiciela Młodzieżowej Rady Miasta Leszna w Komitecie Rewitalizacji
 58. Uchwała nr XVII/60/2019 w sprawie wyboru Zastępcy Przedstawiciela Młodzieżowej Rady Miasta Leszna w Komitecie Rewitalizacji
 59. Uchwała nr XVII/61/2019 w sprawie wyboru Przedstawicieli Młodzieżowej Rady Miasta Leszna w Młodzieżowym Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
 60. Uchwała nr XVIII/62/2019 w sprawie nadania tytułu „Przyjaciel Młodzieżowej Rady Miasta Leszna” Panu Łukaszowi Borowiakowi
 61. Uchwała nr XVIII/63/2019 w sprawie nadania tytułu „Przyjaciel Młodzieżowej Rady Miasta Leszna” Panu Piotrowi Jóźwiakowi
 62. Uchwała nr XVIII/64/2019 w sprawie nadania tytułu „Przyjaciel Młodzieżowej Rady Miasta Leszna” Panu Jackowi Domagale
 63. Uchwała nr XVIII/65/2019 w sprawie nadania tytułu „Przyjaciel Młodzieżowej Rady Miasta Leszna” Panu Krystianowi Maćkowiakowi
 64. Uchwała nr XVIII/66/2019 w sprawie nadania tytułu „Przyjaciel Młodzieżowej Rady Miasta Leszna” Pani Justynie Pełszyk
 65. Uchwała nr XVIII/67/2019 w sprawie nadania tytułu „Przyjaciel Młodzieżowej Rady Miasta Leszna” Panu Szymonowi Hebiszowi
 66. Uchwała nr XVIII/68/2019 w sprawie nadania tytułu „Przyjaciel Młodzieżowej Rady Miasta Leszna” Pani Marzenie Majer
 67. Uchwała nr XVIII/69/2019 w sprawie nadania tytułu „Przyjaciel Młodzieżowej Rady Miasta Leszna” Panu Jarosławowi Łukaszewskiemu
 68. Uchwała nr XVIII/70/2019 w sprawie nadania tytułu „Przyjaciel Młodzieżowej Rady Miasta Leszna” Panu Tomaszowi Malepszemu
 69. Uchwała nr XVIII/71/2019 w sprawie zmiany składu Młodzieżowej Rady Miasta Leszna

Close