X Sesja MRML

X Sesja MRML

X Sesja MRML

Serdecznie zapraszamy na X Sesję Młodzieżowej Rady Miasta Leszna, która odbędzie się w dniu 4 grudnia 2018 roku (wtorek) o godz. 16.30 w Sali Sesyjnej w Urzędzie Miasta Leszna przy ul. Kazimierza Karasia 15!

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Uchwalenie uchwały Nr X/15/2018 zmieniająca uchwałę Nr I/5/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji ds. Marketingu Młodzieżowej Rady Miasta Leszna.
4. Uchwalenie uchwały Nr X/16/2018 w sprawie zmiany składu Młodzieżowej Rady Miasta Leszna.
5. Uchwalenie uchwały Nr X/17/2018 w sprawie zmiany składu Młodzieżowej Rady Miasta Leszna.
6. Uchwalenie uchwały Nr X/18/2018 w sprawie zmiany składu Młodzieżowej Rady Miasta Leszna.
7. Uchwalenie uchwały Nr X/19/2018 w sprawie zmiany składu Młodzieżowej Rady Miasta Leszna.
8. Uchwalenie uchwały Nr X/20/2018 w sprawie zmiany składu Młodzieżowej Rady Miasta Leszna.
9. Uchwalenie uchwały Nr X/21/2018 w sprawie zmiany składu Młodzieżowej Rady Miasta Leszna.
10. Uchwalenie uchwały Nr X/22/2018 w sprawie zmiany składu Młodzieżowej Rady Miasta Leszna.
11. Uchwalenie uchwały Nr X/23/2018 w sprawie zmiany składu Młodzieżowej Rady Miasta Leszna.
12. Uchwalenie uchwały Nr X/24/2018 w sprawie zmiany składu Młodzieżowej Rady Miasta Leszna.
13. Złożenie ślubowania przez Radnych elektów.
14. Wystosowanie pism do szkół w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Młodzieżowej Rady Miasta Leszna.
15. Przedstawienie projektu budżetu Młodzieżowej Rady Miasta Leszna na rok 2019.
16. Podsumowanie działalności Młodzieżowej Rady Miasta Leszna w 2018 roku i sprawozdanie z wykonania budżetu.
17. Wolne głosy i wnioski.
18. Zakończenie.

Maksymilian Jarosz

Leave a Reply

Close