XI Sesja MRML

XI Sesja MRML

XI Sesja MRML

Serdecznie zapraszamy na XI Sesję Młodzieżowej Rady Miasta Leszna, która odbędzie się dnia 29 stycznia 2019 r. o godzinie 16:30 w Urzędzie Miasta Leszna przy ul. Poniatowskiego 11.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. Przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Młodzieżowej Rady Miasta Leszna w 2018 roku.
  2. Przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji ds. Marketingu w 2018 roku.
  3. Przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Młodzieżowej Rady Miasta Leszna na 2018 rok.
  4. Udzielenia absolutorium Zarządowi Młodzieżowej Rady Miasta Leszna.
  5. Odwołania Zarządu Młodzieżowej Rady Miasta Leszna.
  6. Wyboru Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta Leszna.
  7. Wyboru I Wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta Leszna.
  8. Wyboru II Wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta Leszna.
  9. Wyboru Sekretarza Młodzieżowej Rady Miasta Leszna.
 4. Wolne głosy i wnioski.
 5. Zakończenie.

Maksymilian Jarosz

Leave a Reply

Close