XII Sesja MRML

XII Sesja MRML

XII Sesja MRML

Serdecznie zapraszamy na XII Sesję Młodzieżowej Rady Miasta Leszna, która odbędzie się dnia 5 lutego 2019 r. o godzinie 16:30 w Urzędzie Miasta Leszna przy ul. Kazimierza Karasia 15 w Sali Sesyjnej!

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Informacja Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta Leszna.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. Uchwalenia Rocznego Planu Działalności Młodzieżowej Rady Miasta Leszna na rok 2019.
  2. Uchwały budżetowej Młodzieżowej Rady Miasta Leszna na rok 2019.
  3. Powołania Zespołu Projektowego ds. Leszczyńskich Dni Fantastyki "Turcon".
  4. Powołania Zespołu Projektowego ds. Leszno Sport Festival.
  5. Powołania Zespołu Projektowego ds. wykładów tematycznych.
  6. Powołania Zespołu Projektowego ds. Festynu Organizacji Pozarządowych.
  7. Powołania Zespołu Projektowego ds. II Leszczyńskiego Kongresu Samorządów Uczniowskich.
  8. Zmiany uchwały Nr I/5/2017 Młodzieżowej Rady Miasta Leszna z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji ds. Marketingu Młodzieżowej Rady Miasta Leszna
 5. Wolne głosy i wnioski.
 6. Zakończenie.

Maksymilian Jarosz

Leave a Reply

Close