XIII Sesja MRML

XIII Sesja MRML

XIII Sesja MRML

Serdecznie zapraszamy na XIII Sesję Młodzieżowej Rady Miasta Leszna, która odbędzie się dnia 14 marca 2019 r. o godzinie 16:30 w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Leszna przy ul. Kazimierza Karasia 15!

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Informacja Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta Leszna.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. Zmiany składu Młodzieżowej Rady Miasta Leszna
  2. Zmiany składu Młodzieżowej Rady Miasta Leszna
  3. Przyjęcia Rocznego Planu Działalności Komisji ds. Marketingu na rok 2019
  4. Zmiany uchwały Nr XII/38/2019 Młodzieżowej Rady Miasta Leszna z dnia 5 lutego 2019 roku w sprawie powołania Zespołu Projektowego ds. Leszczyńskich Dni Fantastyki "Turcon"
  5. Zmiany uchwały Nr XII/37/2019 Młodzieżowej Rady Miasta Leszna z dnia 5 lutego 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej MRML na rok 2019
  6. Uchwalenia uchwały intencyjnej w sprawie organizacji integracyjnej wycieczki rowerowej we współpracy z Radą Miejską Leszna i Leszczyńską Radą Seniorów
  7. Delegowania przedstawiciela Młodzieżowej Rady Miasta Leszna do pracy w Powiatowej Komisji Konkursowej XV Edycji Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.
 5. Informacja na temat II Leszczyńskiego Kongresu Samorządów Uczniowskich.
 6. Informacja na temat Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
 7. Informacja na temat Europejskiego Kongresu Rad Młodzieżowych w Słupsku.
 8. Informacja na temat konferencji "Szkoła Przyszłości - Jak się skutecznie uczyć?".
 9. Wolne głosy i wnioski.
 10. Zakończenie.

Maksymilian Jarosz

Leave a Reply

Close