XIV sesja MRML

XIV sesja MRML

XIV sesja MRML

Serdecznie zapraszamy na XIV sesję Młodzieżowej Rady Miasta Leszna, która odbędzie się dnia 30 kwietnia 2019 roku o godzinie 16:00 w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Leszna przy ul. Kazimierza Karasia 15!

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Informacja Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta Leszna.
 4. Zaprzysiężenie Radnych elektów.
 5. Informacja na temat Pikniku Rowerowego organizowanego przez Gazetę ABC.
 6. Informacja na temat Dni Europy i Festynu Organizacji Pozarządowych.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o współpracy ze Stowarzyszeniem Leszczyńskie Media;
  2. zmiany budżetu Młodzieżowej Rady Miasta Leszna na rok 2019;
  3. wyrażenia zgody na złożenie projektu do Budżetu Obywatelskiego Miasta Leszna na rok 2019;
  4. uchwalenia Regulaminu przyznawania patronatu honorowego Młodzieżowej Rady Miasta Leszna.
 8. Podsumowanie II Leszczyńskiego Kongresu Samorządów Uczniowskich.
 9. Ustalenie szczegółów Leszno Sport Festival 2019.
 10. Ustalenie szczegółów integracyjnej wycieczki rowerowej.
 11. Wolne głosy i wnioski.
 12. Zakończenie.

Maksymilian Jarosz

Leave a Reply

Close